واتساپ
آفر تورهای خارجی
تور شیراز و تخت جمشید
تور عشایر
تور مشهد
تور بانوان
Close

تور تخت جمشید و نقش رستم

دانلود پکیج img-tour

تور تخت جمشید و نقش رستم

اشتراک
مدت اقامت

0 شب

تاریخ شروع

مرداد

هتل

ستاره

( میانگین 0)
شروع از قیمت 325,000
تاریخ تور
بارگذاری پکیج ها
حمل و نقل
shidrokh faraz e parsian شیدرخ فراز پارسیان سیر
شیراز مرودشت
شیراز
مرودشت
shidrokh faraz e parsian
شیدرخ فراز پارسیان سیر
ECONOMY
ساعت حرکت: 08:30
مدت حرکت : 00:00
shidrokh faraz e parsian شیدرخ فراز پارسیان سیر
مرودشت شیراز
مرودشت
شیراز
shidrokh faraz e parsian
شیدرخ فراز پارسیان سیر
ECONOMY
ساعت حرکت: 16:00
مدت حرکت : 00:00
رزرو تور
شیراز (شروع تور)
Thursday 01 January Thursday 01 January
شیراز
مرودشت
shidrokh faraz e parsian
شیدرخ فراز پارسیان سیر
ساعت حرکت 08:30
مدت حرکت 00:00
مرودشت (0شب)
مرودشت
شیراز
shidrokh faraz e parsian
شیدرخ فراز پارسیان سیر
ساعت حرکت 16:00
مدت حرکت 00:00
شیراز (پایان سفر)

این قیمت بر مبنای 4 نفر محاسبه شده است.

مدت تور 1 روز
سختی تور آسان
کد تور 333
  • ماشین دربست
  • راهنمای گردشگری
img-counter
ایمون زائد

مدیر مسئول تور

لغو پاسخ